Туслах цэс

Онцлох брэнд

Нууцлалын баталгаа

Бид таны оруулсан хувийн мэдээллүүдийг чандлан хадгалж хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй бөгөөд манай мэдээллийн бааз нь гадны нөлөөллөөс сайтар хамгаалагдсан. Хувийн мэдээллийг зөвхөн таны хүсэлтэд хариулах, шинэ мэдээ мэдээллийг шуурхай дамжуулах болон тантай холбоо барих зэрэгт ашиглана.
 
Та өөрийн оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой. Өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийж, нийтийн интернэт ашиглах бол дуусахдаа бүртгэлээсээ заавал гарч байна уу! Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг бүрэн хариуцах бөгөөд таны хэрэглэгчийн эрхээр үйлдэгдсэн бүхий л үйлдэлд зөвхөн та хариуцлага хүлээх болно.
 
Хэрвээ та өөрийн хувийн мэдээллийг бусдад алдсан гэж үзвэл энэ тухайгаа бидэнд яаралтай мэдэгдэж бүртгэлээ идэвхигүй болгох эрхтэй. Эрхээ сэргээлгэхдээ та зөвхөн сайтад бүртгүүлсэн и-мэйлнээсээ мэдэгдэж үйлчилгээний эрхээ сэргээлгэх буюу өөрөө сэргээх боломжтой. 
 
Өөрчлөлт хийх.
 
Контент болон үйлчилгээний нөхцлийг илүү сайжруулах зорилгоор анхааруулагагүйгээр бид өөрчлөлт хийх эрхтэй. Бид өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг шуурхай хүргэж байх болно.