Туслах цэс

Онцлох брэнд

Нийтлэлийн бодлого

WWW.BUILDER.MN ВЭБ САЙТЫН МЭДЭЭ НИЙТЛЭЛИЙН БОДЛОГО
 

1.      Builder.mn сайт нь аливаа улс төр, нам хүчнээс хараат бус мэдээллийн үнэн зөв, тэнцвэрт байдлыг ханган ажиллахыг эрмэлзэнэ.

2.      Салбарын шинэ мэдээ мэдээлэл, холбоотой үйл явдлын шинэ мэдээ байхаас гадна тендерийн мэдээг сангийн яамнаас албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр нийтлэн түгээдэг.

3.      Мөн мэдээ мэдээллийг тоймлох, дүгнэх,  сурвалжлах, ярилцлага хэлбэрээр хийх ба шинэ техник, технолгийн сонирхолтой мэдээг хүргэхийн зэрэгцээ  бид удахгүй техниктэй холбоотой сургалтын буланг ажиллуулхаар төлөвлөж байна. Мөн хамтран ажилладаг байгууллагуудаа ямагт дэмжин ажиллахыг зорино.

4.      Вuilder.mn сайт нь мэдээний тэнцвэртэй, олон байр суурийг хүргэх үүднээс тал бүрийн эх сурвалжийг ашиглах ба ингэхдээ Монгол улсын зохиогчийн эрхийн хуулийг чанд сахин ажиллана.

5.       Бид мэргэжлийн сэтгүүлч нартай ажилладаг бөгөөд гэрээтэй сонин, телевиз, вэб сайтууд болон яамд, холбоодуудтай хамтран ажилладаг ба мэдээллийг сэтгүүл зүйн шаардлагыг үндэслэн нийтэд түгээдэг.

6.      Вuilder.mn олон нийтийн сүлжээний албан ёсны хуудсуудаар мэдээллийг давхар түгээнэ. Сошиал сайтуудад оруулж буй мэдээнүүдэд судалгаа хийж илүү сонирхолтой мэдээлэл хүргэж, техникийн мэдлэгийг олгохыг зоридог.

      Манай албан ёсны хуудас:

Facebook:          https://www.facebook.com/pages/Buildermn/312290495618302?ref=bookmark

Twitter:                https://twitter.com/Buildermn

7.      Вuilder.mn сайтын мэдээнд бичсэн уншигчдын сэтгэгдэлд сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд Монгол улсын холбогдох төр, захиргааны байгууллагаас гаргасан хууль, дүрэм журамтай нийцэн ажиллана.