Туслах цэс

Онцлох брэнд

Анхаарах зүйл

www.builder.mn сайтыг ашиглаж байгаа хэрэглэгч бүр доорх үүрэг хариуцлагыг мөрдөнө.
 
  1. Бүртгэл хэсэгт үнэн зөв мэдээлэл оруулах. Цаг тухай бүрт мэдээллээ шинэчилж байх үүрэгтэй.
  2. Хэрэглэгчийн нууц үг код алдагдаж тухайн байгууллагын нэр хүндэд санаатайгаар хохирол учируулсан тохиолдолд www.builder.mn сайт хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд та нэвтрэх нэр нууц үгээ бүрэн хариуцаж бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй. Мөн www.builder.mn сайт болоод хэрэглэгчийн нэр хүнд, үйл ажиллагаанд санаатайгаар хохирол учируулсан тохиолдлолд builder.mn хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх эрхтэй.
  3. Улс төрийн сурталчилгаа хийхгүй байх.
  4. Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу хориотой зүйлийг нийтлэхгүй байх. 
 
Тус сайтаар зарлуулсан зарын үнэн бодит байдлыг хувь хүн албан байгууллага бүрэн хариуцах ба сурталчилгаа болон зар мэдээллийн утга санаа сайтын агуулгад нийцсэн байна. Уг шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд Админ устгах эрхтэй.